Nem csak webáruház! Látogass el hozzánk a közel 1000m2-es épületgépészeti kis- és nagykereskedésünkbe, ahol akár azonnal el is viheted a megvásárolni kívánt termékeidet.

Hívj minket! +36*(30)*194-44-50

Termékvisszaküldés

Elállási nyilatkozat

Kedves vásárlónk.

A nyilatkozat aláírásával kijelenti, hogy elfogadja a webáruház elállással kapcsolatos szabályait, és a termék egyszeri, jellegének megismeréséhez szükséges kipróbáláson túli értékcsökkenésből eredő esetleges költségeket vállalja. A termék beérkezését követően 14 napon belül a webáruház a termék

vétálárát visszautalja a megadott bankszámlára. A termék vételárának visszafizetésére készpénzben nincs lehetőség.

 

Rendelési azonosító

Számla sorszáma

Vásárlás dátuma

Fizetési mód

Termék azonosító(EAN)

Termék neve

Név

Cím

Telefonszám

E-mail cím

Bankszámlaszám

 

 

 

 

Az elállási jogról

Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet szabályozása értelmében Ön a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás

nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

A fogyasztót nem illeti meg az elállási jog:

  • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
  • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása és/vagy használata után nem küldhető vissza
  • személyesen vásárolt termékek esetében
  • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel
  • lezárt csomagolású termék esetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
  • és minden egyéb, jogszabályban foglalt esetben, amelyről részletesen az ÁSZF-ből tájékozódhat.

 

 

 

 

 

Figyelem!

 

Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról a vásárlónak saját költségén kell gondoskodnia! Az elállással érintett termék utánvétellel nem küldhető vissza, utánvételes átvételt nem áll módunkban teljesíteni. Elállás esetén a fogyasztó számára csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használat biztosított, az ezen mértéket meghaladó

használatból, kopásból eredő értékcsökkenésért a fogyasztó felel.

Abban az esetben, ha a fogyasztónak minősülő Vásárló a termék megvásárlására irányuló szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal eláll, azonban az elállással érintett terméket annak jellege, tulajdonságai, illetve működése megállapításához szükséges használatot meghaladó mértékben használta, a termékben

bekövetkező értékcsökkenésért felelősséggel tartozik. Ezen értékcsökkenéssel arányos összeget a Szolgáltató az elállási joggal érintett termék vételárának visszatérítése során érvényesíti, azaz ezen összeget a visszatérítendő vételárból beszámítással levonja. Az értékcsökkenés nagysága az elállással

érintett termék jellege, értéke (vételára), valamint a fentiek szerinti használatból eredő kopás/elhasználódás mértéke alapján kerül megállapításra.

Alulírott kijelenti, hogy eláll az áruk adásvételétől, a terméket becsomagolva, eredeti állapotában eljuttatja a Vortz Kft. részére.

 

 

 

Címünk:

Vortz Kft.

2600 Vác Ivánka u. 5

 

 

Dátum:

 

 

Aláírás: